Anno 1988 is de eerste wedstrijd van Bavaria om ‘t Vat georganiseerd bij Golfclub Welschap in Eindhoven. Daarna heeft deze wedstrijd zich uitgebreid naar alle golfclubs (ruim 50) waar Bavaria of een van de andere merken van Royal Swinkels wordt geschonken.
Inmiddels is de naam van de wedstrijd/het toernooi gewijzigd in:  ‘T VAT OPEN.

Royal Swinkels is gastheer van deze wedstrijd en zorgt ervoor dat er in de meeste flights, naast de leden van de betreffende golfclub ook een speler van het RS-golfteam meespeelt. De wedstrijd is alleen toegankelijk voor mannen.

Er zijn diverse prijzen te winnen:

Per wedstrijd zijn er 2 winnaars die later in het seizoen hun vereniging mogen vertegenwoordigen tijdens de finale.

– winnaar op basis van het hoogste aantal stableford-punten in de categorie handicap 0 – 36

– winnaar op basis van de beste netto score (stableford – playing handicap)
voorbeeld: speler A heeft 41 stableford-punten met hcp 22 = 19 netto score
speler A heeft 41 stableford-punten met hcp 22 = 19 netto score
speler B heeft 39 stableford-punten met hcp 16 = 23 netto score
speler B wint

 

Finale

De 2 spelers die op de finaledag gezamenlijk de beste (stableford-)score hebben, winnen een Buggy voor hun golfclub.


Reglementen:

1 ‘t Vat Open wordt alleen gespeeld door mannen.

2 De deelnemer van het ‘t Vat Open-team met de minste stableford-punten verliest het vat (150 euro )

3 Per jaar kan men slechts één keer het vat verliezen. (behalve indien regel 7 van toepassing is)

4 Na de wedstrijd is men verplicht tenminste 1 glas RS-bier te drinken met zijn flightgenoten. (behalve de BOB)

5 Eenieder is verplicht op een correcte wijze het ‘t Vat Open-tenue te dragen.

6 Het tenue wordt alleen op de ‘t Vat Open-wedstrijden gedragen.

7 Bij een overtreding van een der regels is desbetreffende persoon automatisch verliezer van het vat en is men niet bevrijdend verloren.

8 Onder niet bevrijdend verloren wordt verstaan dat men meerdere malen het vat kan verliezen.

9 Men heeft zich geconformeerd aan tenminste 6 wedstrijden per jaar.

10 Die persoon die met de minste punten het jaar afsluit wordt uitgesloten van verdere deelname. (exclusief familie Swinkels)

11 Het blauwe jasje is geen garantie meer voor deelname.

12 Het is ten strengste verboden voor en na de wedstrijd wijn of sterke drank te consumeren.

13 D.W.G heeft altijd het recht om af te wijken van welke regel dan ook.